1 – Trail Running Segment
2 – Paddle Segment 
3 – Marathon Segment 
4 – Mt. Bike Segment 
5 – SUP Segment 
6 – Open Water Swim Segment 
7 – Road Cycling Segment